391 Nguyễn Xiển : 0964 140 808 170A Phạm Văn Đồng : 0906 274 986 (Online từ 8h30 đến 19H30 từ Thứ 2 - Chủ Nhật)
Khuyến mãi mùa xuân tại đại lý bòn nước SEABIG

Bồn nước Sơn Hà, Tân Á, Tân Mỹ, Toàn Mỹ - Chính hãng - Giá rẻ nhất

Bồn đứng

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD500 (F720)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD500 (F720)

1,950,000đ2,030,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAD500 (F740)

Bồn nước Inox Tân Á TAD500 (F740)

1,950,000đ2,540,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD500 (F720)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD500 (F720)

1,825,000đ2,030,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 500 lít F780

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 500 lít F780

2,000,000đ2,500,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304

Bồn nằm

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN500 (F720)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN500 (F720)

2,100,000đ2,215,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAN500 (F740)

Bồn nước Inox Tân Á TAN500 (F740)

2,100,000đ2,770,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN500 (F720)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN500 (F720)

1,975,000đ2,215,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 500 lít F780

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 500 lít F780

2,150,000đ2,687,500đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304

Bồn đứng

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1000 (F960)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1000 (F960)

2,780,000đ3,140,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAD1000 (F940)

Bồn nước Inox Tân Á TAD1000 (F940)

2,600,000đ3,660,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1000 (F960)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1000 (F960)

2,700,000đ3,140,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1000 lít F960

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1000 lít F960

2,800,000đ3,500,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304

Bồn nằm

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1000 (F960)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1000 (F960)

3,000,000đ3,340,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAN1000 (F940)

Bồn nước Inox Tân Á TAN1000 (F940)

2,850,000đ3,990,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1000 (F960)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1000 (F960)

2,920,000đ3,340,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1000 lít F960

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1000 lít F960

3,050,000đ3,812,500đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304

Bồn đứng

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 (F1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 (F1140)

4,300,000đ4,850,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F1140)

Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F1140)

4,050,000đ5,720,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1500 (F1140)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1500 (F1140)

4,200,000đ4,850,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1500 lít F1180

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1500 lít F1180

4,300,000đ5,375,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304

Bồn nằm

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 (F1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 (F1140)

4,600,000đ5,170,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F1140)

Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F1140)

4,350,000đ6,240,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 (F1140)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 (F1140)

4,500,000đ5,170,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1500 lít F1180

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1500 lít F1180

4,600,000đ5,750,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304

Bồn đứng

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 (F1380)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 (F1380)

5,820,000đ6,560,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1340)

Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1340)

5,350,000đ7,770,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2000 (F1380)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2000 (F1380)

5,700,000đ6,560,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2000 lít F1370

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2000 lít F1370

5,750,000đ7,187,500đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304

Bồn nằm

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 (F1380)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 (F1380)

6,220,000đ6,800,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1140)

Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1140)

5,500,000đ7,920,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 (F1380)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 (F1380)

6,100,000đ6,800,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2000 lít F1180

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2000 lít F1180

5,850,000đ7,312,500đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304

Bồn đứng

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 (F1380)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 (F1380)

8,400,000đ9,480,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1340)

Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1340)

7,700,000đ11,180,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 (F1380)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 (F1380)

8,230,000đ9,480,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 3000 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 3000 lít F1420

8,140,000đ10,175,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304

Bồn nằm

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 (F1380)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 (F1380)

8,960,000đ9,720,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1340)

Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1340)

8,250,000đ12,020,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 (F1140)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 (F1140)

8,360,000đ9,410,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3000 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3000 lít F1420

8,700,000đ10,875,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304

Bồn đứng

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD4000 (F1420)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD4000 (F1420)

10,440,000đ11,940,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAD4000 (F1340)

Bồn nước Inox Tân Á TAD4000 (F1340)

9,450,000đ13,740,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD4000 (F1420)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD4000 (F1420)

10,200,000đ11,940,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 4000 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 4000 lít F1420

8,400,000đ10,570,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304

Bồn nằm

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN4000 (F1420)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN4000 (F1420)

11,140,000đ12,460,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAN4000 (F1340)

Bồn nước Inox Tân Á TAN4000 (F1340)

10,200,000đ14,790,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN4000 (F1420)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN4000 (F1420)

10,900,000đ12,460,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 4000 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 4000 lít F1420

10,700,000đ13,375,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304

Bồn đứng

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD5000 (F1420)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD5000 (F1420)

13,180,000đ14,770,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAD5000 (F1140)

Bồn nước Inox Tân Á TAD5000 (F1140)

11,900,000đ17,550,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD5000 (F1420)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD5000 (F1420)

12,900,000đ14,770,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 5000 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 5000 lít F1420

11,225,000đ14,031,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304

Bồn nằm

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN5000 (F1420)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN5000 (F1420)

14,080,000đ15,290,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAN5000 (F1400)

Bồn nước Inox Tân Á TAN5000 (F1400)

12,800,000đ18,750,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN5000 (F1420)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN5000 (F1420)

13,800,000đ15,290,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 5000 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 5000 lít F1420

13,550,000đ16,937,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304

Bồn đứng

Bồn nằm

Vận chuyển và kéo Miễn phí lên tầng Áp dụng tai Hà Nội, TPHCM và một số tỉnh
Tư vấn khảo sát Miễn phí tại nhà Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TPHCM
Sản xuất bồn nước Theo yêu cầu riêng Với mọi kiểu dáng, kích thước sản phẩm
Giá rẻ hơn website Với khách công trình Vui lòng liên hệ hotline