0968 034 945 Tổng đài 1900 636 798 (Online từ 8h30 đến 21h15 từ Thứ 2 - Chủ Nhật)
Trang chủ / Báo giá
Trung tâm phân phối bồn nước trên toàn quốc Địa chỉ: 391 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 0243.997.0696 - 024.37558857 - 024.37480028 - Hotline : 0968 034 945 Email : Seabig.vn@gmail.com - website: www.Thaiduongnang.com

Bảng báo giá Bồn nước Sơn Hà

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2018 Trung tâm phân phối bồn nước trên toàn quốc là nhà phân phối chính thức và duy nhất Sơn Hà tại Hà Nội có địa chỉ tại 391 - Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm Bồn nước Sơn Hà như sau :
STT Tên sản phẩm Mã SP Đơn giá SL Thành tiền Hình ảnh
1Bồn nhựa Sơn Hà BNMD00500 BNMD005001,365,000đ011,365,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMD00500
2Bồn nước Inox Sơn Hà SHD500 (F720) SHD5001,750,000đ011,750,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD500 (F720)
3Bồn nhựa vân đá Sơn Hà ngang 1200 lít BNMN V/X 1200 3,508,000đ013,508,000đ Bồn nhựa vân đá Sơn Hà ngang 1200 lít
4Bồn tự hoại Septic Sơn Hà 1000 lít ST10004,600,000đ014,600,000đ Bồn tự hoại Septic Sơn Hà 1000 lít
5Bồn tự hoại Septic Sơn Hà 1600 lít ST16005,800,000đ015,800,000đ Bồn tự hoại Septic Sơn Hà 1600 lít
6Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 300 lít BNMD V/X 300 1,280,000đ011,280,000đ Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 300 lít
7Bồn nước Inox Sơn Hà SHD700 (F720) SHD7001,970,000đ011,970,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD700 (F720)
8Bồn nhựa Sơn Hà BNMD00700 BNMD007001,605,100đ011,605,100đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMD00700
9Bồn nhựa Sơn Hà BNMD001000 BNMD0010001,893,000đ011,893,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMD001000
10Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1000 (F960) SHD10002,450,000đ012,450,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1000 (F960)
11Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng BNMD V/X 500 BNMD V/X 500 1,420,000đ011,420,000đ Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng BNMD V/X 500
12Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 700 lít BNMD V/X 700 1,678,000đ011,678,000đ Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 700 lít
13Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1200 (F980) SHD12002,600,000đ012,600,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1200 (F980)
14Bồn nhựa Sơn Hà BNMD001500 BNMD0015002,815,000đ012,815,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMD001500
15Bồn nhựa Sơn Hà BNMD002000 BNMD0020003,660,000đ013,660,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMD002000
16Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1350 (F1050) SHD13503,159,000đ013,159,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1350 (F1050)
17Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 1000 lít BNMD V/X 10002,320,000đ012,320,000đ Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 1000 lít
18Bồn nhựa vân đá Sơn Hà 1500 lít BNMD V/X 1500 3,630,000đ013,630,000đ Bồn nhựa vân đá Sơn Hà 1500 lít
19Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 (F960) SHD1500F9603,790,000đ013,790,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 (F960)
20Bồn nhựa Sơn Hà BNMD003000 BNMD0030005,270,000đ015,270,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMD003000
21Bồn nhựa Sơn Hà BNMD004000 BNMD0040007,040,000đ017,040,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMD004000
22Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 (F1140) SHD1500F11403,850,000đ013,850,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 (F1140)
23Bồn nhựa vân đá Sơn Hà 2000 lít BNMD V/X 2000 4,640,000đ014,640,000đ Bồn nhựa vân đá Sơn Hà 2000 lít
24Bồn nhựa vân đá Sơn Hà 3000 lít BNMD V/X 3000 7,320,000đ017,320,000đ Bồn nhựa vân đá Sơn Hà 3000 lít
25Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 (F1140) SHD2000F11404,940,000đ014,940,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 (F1140)
26Bồn nhựa Sơn Hà BNMD005000 BNMD0050009,745,000đ019,745,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMD005000
27Bồn nhựa Sơn Hà BNMN00500 BNMN005001,585,000đ011,585,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMN00500
28Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 (F1380) SHD2000F13805,180,000đ015,180,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 (F1380)
29Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 4000 lít BNMD V/X 4000 9,610,000đ019,610,000đ Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 4000 lít
30Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 5000 lít BNMD V/X 5000 11,900,000đ0111,900,000đ Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 5000 lít
31Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 (F1380) SHD2500F13806,300,000đ016,300,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 (F1380)
32Bồn nhựa Sơn Hà BNMN00700 BNMN007001,925,000đ011,925,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMN00700
33Bồn nhựa Sơn Hà BNMN01000 BNMN010002,510,000đ012,510,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMN01000
34Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 (F1380) SHD3000F13807,250,000đ017,250,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 (F1380)
35Bồn nhựa vân đá Sơn Hà ngang 300 lít BNMN V/X 300 1,510,000đ011,510,000đ Bồn nhựa vân đá Sơn Hà ngang 300 lít
36Bồn nhựa Sơn Hà BNMN01200 BNMN012002,860,000đ012,860,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMN01200
37Bồn nhựa vân đá Sơn Hà ngang 700 lít BNMN V/X 7002,228,000đ012,228,000đ Bồn nhựa vân đá Sơn Hà ngang 700 lít
38Bồn nước Inox Sơn Hà SHD4000 (F1420) SHD4000F14209,200,000đ019,200,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD4000 (F1420)
39Bồn nước Inox Sơn Hà SHD5000 (F1420) SHD5000F1420 11,300,000đ0111,300,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD5000 (F1420)
40Bồn nhựa vân đá Sơn Hà ngang 500 lít BNMN V/X 500 1,730,000đ011,730,000đ Bồn nhựa vân đá Sơn Hà ngang 500 lít
41Bồn nhựa vân đá Sơn Hà ngang 1000 lít BNMN V/X 1000 3,290,000đ013,290,000đ Bồn nhựa vân đá Sơn Hà ngang 1000 lít
42Bồn nước Inox Sơn Hà SHD6000 (F1420) SHD6000F1420 12,900,000đ0112,900,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD6000 (F1420)
43Bồn nước Inox Sơn Hà SHN500 (F720) SHN5001,950,000đ011,950,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN500 (F720)
44Bồn nước Inox Sơn Hà SHN700 (F720) SHN7002,170,000đ012,170,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN700 (F720)
45Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1000 (F960) SHN10002,650,000đ012,650,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1000 (F960)
46Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1200 (F980) SHN12002,860,000đ012,860,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1200 (F980)
47Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1350 (F1050) SHN13503,419,000đ013,419,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1350 (F1050)
48Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 (F960) SHN1500F9604,050,000đ014,050,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 (F960)
49Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 (F1140) SHN1500F11404,100,000đ014,100,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 (F1140)
50Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 (F1140) SHN2000F11405,280,000đ015,280,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 (F1140)
51Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 (F1380) SHN2000F13805,420,000đ015,420,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 (F1380)
52Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 (F1140) SHN2500F11406,400,000đ016,400,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 (F1140)
53Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 (F1380) SHN2500F13806,550,000đ016,550,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 (F1380)
54Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 (F1140) SHN3000F11407,350,000đ017,350,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 (F1140)
55Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 (F1380) SHN3000F13807,600,000đ017,600,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 (F1380)
56Bồn nước Inox Sơn Hà SHN4000 (F1420) SHN4000F14209,700,000đ019,700,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN4000 (F1420)
57Bồn nước Inox Sơn Hà SHN5000 (F1420) SHN5000F1420 11,900,000đ0111,900,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN5000 (F1420)
58Bồn nước Inox Sơn Hà SHN6000 (F1420) SHN6000F142013,700,000đ0113,700,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN6000 (F1420)
59Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD500 (F720) BAMD5001,750,000đ011,750,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD500 (F720)
60Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD700 (F720) BAMD7001,970,000đ011,970,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD700 (F720)
61Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1000 (F960) BAMD10002,390,000đ012,390,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1000 (F960)
62Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1200 (F980) BAMD12002,600,000đ012,600,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1200 (F980)
63Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1350 (F1050) BAMD13503,159,000đ013,159,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1350 (F1050)
64Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1500 (F960) BAMD1500F9603,785,000đ013,785,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1500 (F960)
65Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1500 (F1140) BAMD1500F11403,877,500đ013,877,500đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1500 (F1140)
66Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2000 (F1140) BAMD2000F11404,940,000đ014,940,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2000 (F1140)
67Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2000 (F1380) BAMD2000F13805,220,000đ015,220,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2000 (F1380)
68Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2500 (F1140) BAMD2500F11406,170,000đ016,170,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2500 (F1140)
69Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2500 (F1380) BAMD2500F13806,300,000đ016,300,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2500 (F1380)
70Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 (F1140) BAMD3000F11406,980,000đ016,980,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 (F1140)
71Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 (F1380) BAMD3000F13807,250,000đ017,250,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 (F1380)
72Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD4000 (F1420) BAMD4000F14209,200,000đ019,200,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD4000 (F1420)
73Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD4500 (F1420) BAMD4500F142010,300,000đ0110,300,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD4500 (F1420)
74Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD5000 (F1420) BAMD5000F142011,300,000đ0111,300,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD5000 (F1420)
75Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD6000 (F1420) BAMD6000F142012,900,000đ0112,900,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD6000 (F1420)
76Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN500 (F720) BAMN5001,950,000đ011,950,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN500 (F720)
77Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN700 (F720) BAMN7002,170,000đ012,170,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN700 (F720)
78Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1000 (F960) BAMN10002,600,000đ012,600,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1000 (F960)
79Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1200 (F980) BAMN12002,860,000đ012,860,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1200 (F980)
80Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1350 (F1050) BAMN13503,419,000đ013,419,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1350 (F1050)
81Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 (F960) BAMN1500F9603,900,000đ013,900,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 (F960)
82Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 (F1140) BAMN1500F11404,100,000đ014,100,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 (F1140)
83Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 (F1140) BAMN2000F11405,250,000đ015,250,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 (F1140)
84Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 (F1380) BAMN2000F13805,450,000đ015,450,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 (F1380)
85Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2500 (F1140) BAMN2500F11406,400,000đ016,400,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2500 (F1140)
86Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2500 (F1380) BAMN2500F13806,550,000đ016,550,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2500 (F1380)
87Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 (F1140) BAMN3000F11407,350,000đ017,350,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 (F1140)
88Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 (F1380) BAMN3000F13807,600,000đ017,600,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 (F1380)
89Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN4000 (F1420) BAMN4000F14209,700,000đ019,700,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN4000 (F1420)
90Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN4500 (F1420) BAMN4500F142010,700,000đ0110,700,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN4500 (F1420)
91Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN5000 (F1420) BAMN5000F142011,900,000đ0111,900,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN5000 (F1420)
92Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN6000 (F1420) BAMN6000F142013,700,000đ0113,700,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN6000 (F1420)
93Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 F1140 SHD3000F11406,980,000đ016,980,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 F1140
94Bồn nước Inox Sơn Hà SHD4500 F1420 SHD4500F142010,300,000đ0110,300,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD4500 F1420
95Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 F1140 SHD2500F11406,170,000đ016,170,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 F1140
96Bồn nước Inox Sơn Hà SHN4500 F1420 SHN4500F142010,700,000đ0110,700,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN4500 F1420
97Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3500 (F1420) SHN3500F14208,550,000đ018,550,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3500 (F1420)
98Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3500 (F1420) BAMD3500F14208,100,000đ018,100,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3500 (F1420)
99Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3500 (F1420) SHD3500F14208,100,000đ018,100,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3500 (F1420)
100Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3500 (F1420) BAMN3500F14208,550,000đ018,550,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3500 (F1420)
* Ghi chú < - Toàn bộ sản phẩm báo giá là sản phẩm Bồn nước Sơn Hà chính hãng 100% của Sơn Hà. Nếu khách hàng phát hiện hàng nhái chúng tôi tặng khách hàng 1.000.000 vnđ - Bảng báo giá trên có giá trị trong tháng 1 năm 2018. Giá có thể thay đổi mà không báo trước. Khách lấy nhiều vui lòng liên hệ để nhận báo giá tốt hơn !
In trang