0964 140 808 (Online từ 8h30 đến 21h00 từ Thứ 2 - Chủ Nhật)
Trang chủ / Báo giá
Trung tâm phân phối bồn nước trên toàn quốc Địa chỉ: 391 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 04.3997 0696 - 04.3755 8857 - 04.3748 0028 - Hotline : 0964 140 808 Email : Seabig.vn@gmail.com - website: www.Thaiduongnang.com

Bảng báo giá Bồn nước Tân Á

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2017 Trung tâm phân phối bồn nước trên toàn quốc là nhà phân phối chính thức và duy nhất Tân Á tại Hà Nội có địa chỉ tại 391 - Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm Bồn nước Tân Á như sau :
STT Tên sản phẩm Mã SP Đơn giá SL Thành tiền Hình ảnh
1Bồn nước Inox Tân Á TAD310 (F760) TAD310(F760)1,680,016đ011,680,016đ Bồn nước Inox Tân Á TAD310 (F760)
2Bồn nước Inox Tân Á TAD500 (F760) TAD500(F760)1,775,000đ011,775,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD500 (F760)
3Bồn nhựa đứng Tân Á TA 300 EX TA 300 EX960,000đ01960,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 300 EX
4Bồn nhựa đứng Tân Á TA 400 EX TA 400 EX1,080,000đ011,080,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 400 EX
5Bồn nước Inox Tân Á TAD700 (F760) TAD700(F760)1,925,000đ011,925,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD700 (F760)
6Bồn nước Inox Tân Á TAD1000 (F940) TA1000D(F940)2,400,000đ012,400,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1000 (F940)
7Bồn nhựa đứng Tân Á TA 500 EX TA 500 EX1,100,000đ011,100,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 500 EX
8Bồn nhựa đứng Tân Á TA 700 EX TA 700 EX1,330,000đ011,330,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 700 EX
9Bồn nước Inox Tân Á TAD1200 (F980) TA1200D(F980)2,610,000đ012,610,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1200 (F980)
10Bồn nước Inox Tân Á TAD1300 (F1030) TAD1300(F1030)1,845,000đ011,845,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1300 (F1030)
11Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1000 EX TA 1000 EX1,600,000đ011,600,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1000 EX
12Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1500 EX TA 1500 EX2,450,000đ012,450,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1500 EX
13Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F1180) TA1500(F1180)3,725,000đ013,725,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F1180)
14Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F980) TAD1500(F980)3,720,000đ013,720,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F980)
15Bồn nhựa đứng Tân Á TA 2000 EX TA 2000 EX3,100,000đ013,100,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 2000 EX
16Bồn nhựa đứng Tân Á TA 3000 EX TA 3000 EX4,750,000đ014,750,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 3000 EX
17Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1360) TAD2000(F1360)4,950,000đ014,950,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1360)
18Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1180) TAD2000(F1180)5,050,000đ015,050,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1180)
19Bồn nhựa đứng Tân Á TA 4000 EX TA 4000 EX6,100,000đ016,100,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 4000 EX
20Bồn nhựa đứng Tân Á TA 5000 EX TA 5000 EX8,600,000đ018,600,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 5000 EX
21Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1360) TAD2500(F1360)6,125,000đ016,125,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1360)
22Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1180) TAD2500(F1180)6,075,000đ016,075,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1180)
23Bồn nhựa đứng Tân Á TA 10000 EX TA 10000 EX18,550,000đ0118,550,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 10000 EX
24Bồn nhựa ngang Tân Á TA 300 EX TA 300 EX1,100,000đ011,100,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 300 EX
25Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1360) TAD3000(F1360)6,950,000đ016,950,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1360)
26Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1180) TAD3000(F1180)7,050,000đ017,050,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1180)
27Bồn nhựa ngang Tân Á TA 400 EX TA 400 EX1,160,000đ011,160,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 400 EX
28Bồn nhựa ngang Tân Á TA 500 EX TA 500 EX1,300,000đ011,300,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 500 EX
29Bồn nước Inox Tân Á TAD3500(F1360) TAD3500(F1360)7,725,000đ017,725,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD3500(F1360)
30Bồn nước Inox Tân Á TAD4000 (F1360) TAD4000(F1360)8,600,000đ018,600,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD4000 (F1360)
31Bồn nhựa ngang Tân Á TA 700 EX TA 700 EX1,630,000đ011,630,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 700 EX
32Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1000 EX TA 1000 EX2,200,000đ012,200,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1000 EX
33Bồn nước Inox Tân Á TAD4500 (F1360) TAD4500 (F1360)9,575,000đ019,575,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD4500 (F1360)
34Bồn nước Inox Tân Á TAD5000 (F1420) TAD5000(F1420)10,550,000đ0110,550,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD5000 (F1420)
35Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1500 EX TA 1500 EX3,550,000đ013,550,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1500 EX
36Bồn nhựa ngang Tân Á TA 2000 EX TA 2000 EX4,500,000đ014,500,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 2000 EX
37Bồn nước Inox Tân Á TAD6000 (F1420) TAD6000(F1420)12,200,000đ0112,200,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD6000 (F1420)
38Bồn nước Inox Tân Á TAN310 (F760) TAN310(F760)1,800,016đ011,800,016đ Bồn nước Inox Tân Á TAN310 (F760)
39Bồn nước Inox Tân Á TAN500 (F760) TAN500(F760)1,875,000đ011,875,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN500 (F760)
40Bồn nước Inox Tân Á TAN700 (F760) TAN700(F760)2,075,000đ012,075,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN700 (F760)
41Bồn nước Inox Tân Á TAN1000 (F940) TAN1000(F940)2,550,000đ012,550,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1000 (F940)
42Bồn nước Inox Tân Á TAN1200 (F980) TAN1200(F980)2,810,000đ012,810,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1200 (F980)
43Bồn nước Inox Tân Á TAN1300 (F1030) TAN1300(F1030)3,045,000đ013,045,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1300 (F1030)
44Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F1180) TAN1500(F1180)3,975,000đ013,975,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F1180)
45Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F980) TAN1500 (F980)4,025,000đ014,025,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F980)
46Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1360) TAN2000(F1360)5,050,000đ015,050,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1360)
47Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1180) TAN2000(F1180)5,170,000đ015,170,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1180)
48Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1360) TAN2500(F1360)6,425,000đ016,425,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1360)
49Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1180) TAN2500 (F1180)6,325,000đ016,325,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1180)
50Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1360) TAN3000(F1360)7,350,000đ017,350,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1360)
51Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1180) TAN3000(F1180)7,350,000đ017,350,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1180)
52Bồn nước Inox Tân Á TAN3500 (F1360) TAN3500(F1360)8,125,000đ018,125,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN3500 (F1360)
53Bồn nước Inox Tân Á TAN4000 (F1360) TAN4000(F1360)9,300,000đ019,300,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN4000 (F1360)
54Bồn nước Inox Tân Á TAN4500 (F1360) TAN4500(F1360)10,525,000đ0110,525,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN4500 (F1360)
55Bồn nước Inox Tân Á TAN5000 (F1420) TAN5000(F1420)11,450,000đ0111,450,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN5000 (F1420)
56Bồn nước Inox Tân Á TAN6000 (F1420) TAN6000(F1420)13,800,000đ0113,800,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN6000 (F1420)
* Ghi chú < - Toàn bộ sản phẩm báo giá là sản phẩm Bồn nước Tân Á chính hãng 100% của Tân Á. Nếu khách hàng phát hiện hàng nhái chúng tôi tặng khách hàng 1.000.000 vnđ - Bảng báo giá trên có giá trị trong tháng 6 năm 2017. Giá có thể thay đổi mà không báo trước. Khách lấy nhiều vui lòng liên hệ để nhận báo giá tốt hơn !
In trang