0981 089 208 Tổng đài 1900 636 798 (Online từ 8h30 đến 19H30 từ Thứ 2 - Chủ Nhật)

Báo Giá Bồn Nước Tân Á Mới Nhất Tháng 10 - 2018

Tin tứcThời gian gửi: 10/10/2018 11:37:21 AM
Trung tâm phân phối bồn nước Tân Á - SEABIG xin trên trọng gửi tới quý khách hàng báo giá bồn nước Tân Á mới nhất trong tháng 10 - 2018! Hãy cùng chúng tôi tham khảo biết thêm chi tiết trước khi mua hàng nhé
Trung tâm phân phối bồn nước Tân Á – SEABIG
391 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội
BẢNG BÁO GIÁ BỒN NƯỚC TÂN Á THÁNG 10- 2018
BẢNG BÁO GIÁ BỒN NƯỚC TÂN Á THÁNG 10- 2018
STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SP ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN HÌNH ẢNH
1 Bồn nước Inox Tân Á TAD310 (F760) TAD310(F760) 1,860,000đ 01 1,860,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD310 (F760)
2 Bồn nước Inox Tân Á TAD500 (F760) TAD500(F760) 1,950,000đ 01 1,950,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD500 (F760)
3 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 300 EX TA 300 EX 1,100,000đ 01 1,100,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 300 EX
4 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 400 EX TA 400 EX 1,250,000đ 01 1,250,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 400 EX
5 Bồn nước Inox Tân Á TAD700 (F760) TAD700(F760) 2,150,000đ 01 2,150,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD700 (F760)
6 Bồn nước Inox Tân Á TAD1000 (F940) TAD1000(F940) 2,750,000đ 01 2,750,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1000 (F940)
7 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 500 EX TA 500 EX 1,440,000đ 01 1,440,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 500 EX
8 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 700 EX TA 700 EX 1,660,000đ 01 1,660,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 700 EX
9 Bồn nước Inox Tân Á TAD1200 (F980) TA1200D(F980) 3,050,000đ 01 3,050,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1200 (F980)
10 Bồn nước Inox Tân Á TAD1300 (F1030) TAD1300(F1030) 3,441,000đ 01 3,441,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1300 (F1030)
11 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1000 EX TA 1000 EX 1,880,000đ 01 1,880,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1000 EX
12 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1500 EX TA 1500 EX 2,850,000đ 01 2,850,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1500 EX
13 Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F1180) TA1500(F1180) 4,205,000đ 01 4,205,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F1180)
14 Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F980) TAD1500(F980) 4,355,000đ 01 4,355,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F980)
15 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 2000 EX TA 2000 EX 3,500,000đ 01 3,500,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 2000 EX
16 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 3000 EX TA 3000 EX 5,150,000đ 01 5,150,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 3000 EX
17 Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1360) TAD2000(F1360) 5,720,000đ 01 5,720,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1360)
18 Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1180) TAD2000(F1180) 5,400,000đ 01 5,400,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1180)
19 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 4000 EX TA 4000 EX 6,500,000đ 01 6,500,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 4000 EX
20 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 5000 EX TA 5000 EX 8,600,000đ 01 8,600,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 5000 EX
21 Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1360) TAD2500(F1360) 7,075,000đ 01 7,075,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1360)
22 Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1180) TAD2500(F1180) 6,225,000đ 01 6,225,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1180)
23 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 10000 EX TA 10000 EX 19,100,000đ 01 19,100,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 10000 EX
24 Bồn nhựa ngang Tân Á TA 300 EX TA 300 EX 1,300,000đ 01 1,300,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 300 EX
25 Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1360) TAD3000(F1360) 8,050,000đ 01 8,050,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1360)
26 Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1180) TAD3000(F1180) 7,610,000đ 01 7,610,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1180)
27 Bồn nhựa ngang Tân Á TA 400 EX TA 400 EX 1,500,000đ 01 1,500,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 400 EX
28 Bồn nhựa ngang Tân Á TA 500 EX TA 500 EX 1,680,000đ 01 1,680,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 500 EX
29 Bồn nước Inox Tân Á TAD3500(F1360) TAD3500(F1360) 8,895,000đ 01 8,895,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD3500(F1360)
30 Bồn nước Inox Tân Á TAD4000 (F1360) TAD4000(F1360) 9,880,000đ 01 9,880,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD4000 (F1360)
31 Bồn nhựa ngang Tân Á TA 700 EX TA 700 EX 1,990,000đ 01 1,990,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 700 EX
32 Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1000 EX TA 1000 EX 2,520,000đ 01 2,520,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1000 EX
33 Bồn nước Inox Tân Á TAD4500 (F1360) TAD4500 (F1360) 11,065,000đ 01 11,065,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD4500 (F1360)
34 Bồn nước Inox Tân Á TAD5000 (F1360) TAD5000(F1360) 12,510,000đ 01 12,510,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD5000 (F1360)
35 Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1500 EX TA 1500 EX 3,950,000đ 01 3,950,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1500 EX
36 Bồn nhựa ngang Tân Á TA 2000 EX TA 2000 EX 4,900,000đ 01 4,900,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 2000 EX
37 Bồn nước Inox Tân Á TAD6000 (F1360) TAD6000(F1360) 14,880,000đ 01 14,880,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD6000 (F1360)
38 Bồn nước Inox Tân Á TAN310 (F760) TAN310(F760) 2,050,000đ 01 2,050,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN310 (F760)
39 Bồn nhựa vuông Tân Á TA 500 EX TA 500 EX 1,950,000đ 01 1,950,000đ Bồn nhựa vuông Tân Á TA 500 EX
40 Bồn nhựa vuông vuông Tân Á TA 1000 EX TA 1000 EX 3,160,000đ 01 3,160,000đ Bồn nhựa vuông vuông Tân Á TA 1000 EX
41 Bồn nước Inox Tân Á TAN500 (F760) TAN500(F760) 2,100,000đ 01 2,100,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN500 (F760)
42 Bồn nước Inox Tân Á TAN700 (F760) TAN700(F760) 2,280,000đ 01 2,280,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN700 (F760)
43 Bồn nước Inox Tân Á TAN1000 (F940) TAN1000(F940) 2,950,000đ 01 2,950,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1000 (F940)
44 Bồn nước Inox Tân Á TAN1200 (F980) TAN1200(F980) 3,250,000đ 01 3,250,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1200 (F980)
45 Bồn nước Inox Tân Á TAN1300 (F1030) TAN1300(F1030) 3,651,000đ 01 3,651,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1300 (F1030)
46 Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F1180) TAN1500(F1180) 4,485,000đ 01 4,485,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F1180)
47 Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F980) TAN1500 (F980) 4,605,000đ 01 4,605,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F980)
48 Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1360) TAN2000(F1360) 6,110,000đ 01 6,110,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1360)
49 Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1180) TAN2000(F1180) 5,800,000đ 01 5,800,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1180)
50 Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1360) TAN2500(F1360) 7,595,000đ 01 7,595,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1360)
51 Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1180) TAN2500 (F1180) 7,225,000đ 01 7,225,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1180)
52 Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1360) TAN3000(F1360) 8,600,000đ 01 8,600,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1360)
53 Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1180) TAN3000(F1180) 8,180,000đ 01 8,180,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1180)
54 Bồn nước Inox Tân Á TAN3500 (F1360) TAN3500(F1360) 9,495,000đ 01 9,495,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN3500 (F1360)
55 Bồn nước Inox Tân Á TAN4000 (F1360) TAN4000(F1360) 10,600,000đ 01 10,600,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN4000 (F1360)
56 Bồn nước Inox Tân Á TAN4500 (F1360) TAN4500(F1360) 11,870,000đ 01 11,870,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN4500 (F1360)
57 Bồn nước Inox Tân Á TAN5000 (F1360) TAN5000(F1360) 13,450,000đ 01 13,450,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN5000 (F1360)
58 Bồn nước Inox Tân Á TAN6000 (F1360) TAN6000(F1360) 15,850,000đ 01 15,850,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN6000 (F1360)>>>>Bài viết cần chú ý:: Bồn nước Tân Á 1500lBồn nước Tân Á 1200l ngang mua ở đâubồn nước inox Tân Á 1000l chính hãngmua téc nước tân á 2000l chính hãngBồn nước Tân Á 1200l

=====================================================================================================================
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công Ty SEABIG
Địa chỉ: 391 Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Số điện thoại: liên hệ trực tiếp qua Hotline 0961 425 166 - 1900 636 798
Email: seabig.vn@gmail.com
Website: bonnuoc.vn 
 
 
Nhận xét đánh giá
Cho điểm bài viết Mời bạn đánh giá về Báo Giá Bồn Nước Tân Á Mới Nhất Tháng 10 - 2018
1 điểm 2 điểm 3 điểm 3 điểm 5 điểm