391 Nguyễn Xiển : 0964 140 808 170A Phạm Văn Đồng : 0906 274 986 (Online từ 8h30 đến 19H30 từ Thứ 2 - Chủ Nhật)
Trang chủ Bồn nước Tân Mỹ

Bồn nước - téc nước - bồn chứa nước Tân Mỹ chính hãng, giá rẻ

Bồn nước Tân Mỹ

Bồn đứng

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 310 lít F640

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 310 lít F640

2,050,000đ2,562,500đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 500 lít F780

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 500 lít F780

2,150,000đ2,687,500đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 700 lít F780

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 700 lít F780

2,400,000đ3,000,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1000 lít F960

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1000 lít F960

3,050,000đ3,812,500đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1200 lít F980

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1200 lít F980

3,340,000đ4,175,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1300 lít F1050

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1300 lít F1050

3,700,000đ4,625,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1500 lít F1180

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1500 lít F1180

4,600,000đ5,750,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1500 lít F1240

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1500 lít F1240

4,450,000đ4,510,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2000 lít F1180

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2000 lít F1180

5,850,000đ7,312,500đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2000 lít F1370

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2000 lít F1370

6,160,000đ7,700,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2500 lít F1370

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2500 lít F1370

7,625,000đ9,531,250đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2500 lít F1180

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2500 lít F1180

7,275,000đ9,093,750đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3000 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3000 lít F1420

8,700,000đ10,875,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3000 lít F1180

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3000 lít F1180

8,270,000đ10,337,500đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3500 lít F1180

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3500 lít F1180

9,420,000đ11,775,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3500 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3500 lít F1420

9,610,000đ12,012,500đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 4000 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 4000 lít F1420

10,700,000đ13,375,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 4500 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 4500 lít F1420

12,025,000đ15,031,250đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 5000 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 5000 lít F1420

13,550,000đ16,937,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 6000 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 6000 lít F1420

16,100,000đ20,125,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 310 lít F640

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 310 lít F640

1,880,000đ2,350,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 500 lít F780

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 500 lít F780

2,000,000đ2,500,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 700 lít F780

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 700 lít F780

2,260,000đ2,825,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1000 lít F960

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1000 lít F960

2,800,000đ3,500,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1200 lít F980

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1200 lít F980

2,800,000đ3,500,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1300 lít F1050

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1300 lít F1050

3,450,000đ4,312,500đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1500 lít F1180

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1500 lít F1180

4,300,000đ5,375,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2000 lít F1370

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2000 lít F1370

5,750,000đ7,187,500đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2000 lít F1180

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2000 lít F1180

4,800,000đ6,000,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2500 lít F1370

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2500 lít F1370

6,775,000đ8,468,750đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2500 lít F1180

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2500 lít F1180

5,440,000đ6,800,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 3000 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 3000 lít F1420

8,140,000đ10,175,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 3000 lít F1180

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 3000 lít F1180

7,710,000đ9,637,500đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 3500 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 3500 lít F1420

9,010,000đ11,262,500đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 4000 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 4000 lít F1420

8,400,000đ10,570,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 4500 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 4500 lít F1420

9,400,000đ11,820,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 5000 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 5000 lít F1420

11,225,000đ14,031,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 6000 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 6000 lít F1420

15,100,000đ18,875,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nhựa Tân Mỹ đứng 300L NTMD300

Bồn nhựa Tân Mỹ đứng 300L NTMD300

1,100,000đ1,375,000đ
Bảo hành 1 năm Nhựa
Bồn nhựa Tân Mỹ 400L đứng NTMD400

Bồn nhựa Tân Mỹ 400L đứng NTMD400

1,300,000đ1,625,000đ
Bảo hành 1 năm Nhựa
Bồn nhựa Tân Mỹ 500L đứng NTMD500

Bồn nhựa Tân Mỹ 500L đứng NTMD500

1,450,000đ1,812,500đ
Bảo hành 1 năm Nhựa
Bồn nhựa Tân Mỹ 700L đứng NTMD700

Bồn nhựa Tân Mỹ 700L đứng NTMD700

1,700,000đ2,125,000đ
Bảo hành 1 năm Nhựa
Bồn nhựa Tân Mỹ 800L đứng NTMD800

Bồn nhựa Tân Mỹ 800L đứng NTMD800

1,880,000đ2,350,000đ
Bảo hành 1 năm Nhựa
Bồn nhựa Tân Mỹ 1000L đứng NTMD1000

Bồn nhựa Tân Mỹ 1000L đứng NTMD1000

1,990,000đ2,487,500đ
Bảo hành 1 năm Nhựa
Bồn nhựa Tân Mỹ 1500L đứng NTMD1500

Bồn nhựa Tân Mỹ 1500L đứng NTMD1500

2,980,000đ3,725,000đ
Bảo hành 1 năm Nhựa
Bồn nhựa Tân Mỹ 2000L đứng NTMD2000

Bồn nhựa Tân Mỹ 2000L đứng NTMD2000

3,700,000đ4,265,000đ
Bảo hành 1 năm Nhựa
Bồn nhựa Tân Mỹ 3000L đứng NTMD3000

Bồn nhựa Tân Mỹ 3000L đứng NTMD3000

5,500,000đ6,875,000đ
Bảo hành 1 năm Nhựa
Bồn nhựa Tân Mỹ 300L ngang NTMN300

Bồn nhựa Tân Mỹ 300L ngang NTMN300

1,300,000đ1,625,000đ
Bảo hành 1 năm Nhựa
Bồn nhựa Tân Mỹ 400L ngang NTMN400

Bồn nhựa Tân Mỹ 400L ngang NTMN400

1,500,000đ1,875,000đ
Bảo hành 1 năm Nhựa
Bồn nhựa Tân Mỹ 500L ngang NTMN500

Bồn nhựa Tân Mỹ 500L ngang NTMN500

1,650,000đ2,062,500đ
Bảo hành 1 năm Nhựa
Bồn nhựa Tân Mỹ 700L ngang NTMN700

Bồn nhựa Tân Mỹ 700L ngang NTMN700

2,000,000đ2,500,000đ
Bảo hành 1 năm Nhựa
Bồn nhựa Tân Mỹ 800L ngang NTMN800

Bồn nhựa Tân Mỹ 800L ngang NTMN800

2,250,000đ2,812,500đ
Bảo hành 1 năm Nhựa
Bồn nhựa Tân Mỹ 1000L ngang NTMN1000

Bồn nhựa Tân Mỹ 1000L ngang NTMN1000

2,600,000đ3,250,000đ
Bảo hành 1 năm Nhựa
Bồn nhựa Tân Mỹ 1500L ngang NTMN1500

Bồn nhựa Tân Mỹ 1500L ngang NTMN1500

4,100,000đ5,125,000đ
Bảo hành 1 năm Nhựa
Bồn nhựa Tân Mỹ 2000L ngang NTMN2000

Bồn nhựa Tân Mỹ 2000L ngang NTMN2000

5,150,000đ6,437,500đ
Bảo hành 1 năm Nhựa
Bồn nước Tân Mỹ là thương hiệu bình nước hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Bồn nước, téc nước, bồn chứa nước Tân Mỹ được biết đến với một sản phẩm bồn nước chất lượng giá rẻ. Sản phẩm được sản xuất bằng thiết bị đồng bộ của Hoa Kỳ và áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2008, Nguyên liệu sản xuất bồn nước Tân Mỹ là INOX SUS 304 siêu bền nhập khẩu từ Châu Âu và Nhật Bản, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.
Vận chuyển và kéo Miễn phí lên tầng Áp dụng tai Hà Nội, TPHCM và một số tỉnh
Tư vấn khảo sát Miễn phí tại nhà Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TPHCM
Sản xuất bồn nước Theo yêu cầu riêng Với mọi kiểu dáng, kích thước sản phẩm
Giá rẻ hơn website Với khách công trình Vui lòng liên hệ hotline